Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:193) om gällande räntesats för allemanssparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-03-27
Ändring införd
SFS 1996:193
Ikraft
1996-04-15
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:128) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1§ förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 15 april 1996 och tills vidare årlig ränta med 6,5 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:193) om gällande räntesats för allemanssparandet

Ikraftträder
1996-04-15

Ändring, SFS 1996:336

    Omfattning
    upph.