Förordning (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-15
Ändring införd
SFS 1996:369 i lydelse enligt SFS 2000:1193
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Se SFS 2000:1193

1 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för franchiseavtal gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 §  Förordningen tillämpas på sådana avtal i vilka två företag är parter och som innehåller en eller flera av de begränsningar som omfattas av förordningen.

3 §  Vad som sägs i 2 § gäller även huvudfranchiseavtal i vilka två företag är parter. De bestämmelser i denna förordning som rör förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare tillämpas också på förhållandet mellan franchisegivare och huvudfranchisetagare samt mellan huvudfranchisetagare och franchisetagare.

4 §  I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 4087/88 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av franchiseavtal2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1.1-2 samt 6-9. Dock skall i artiklarna 1.3 b, 1.3 c och 2 a "överlåta" ersättas med "upplåta" samt i artikel 3.3 "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)". Vidare skall hänvisningar till artikel 1 avse 1 § i förening med 2 och 3 §§.

Ändringar

Förordning (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal

  CELEX-nr
  388R4087
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:121) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (2000:161) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2000-07-01