Lag (1996:742) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1997

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
SFS 1996:742
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4-a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1997 minskas med 5,7 procent.

Ändringar

Lag (1996:742) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1997

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:304, Prop. 1995/96:150, Bet. 1995/96:FiU10
    Ikraftträder
    1997-01-01