Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:809) om gällande räntesats för allemanssparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-06-26
Ändring införd
SFS 1996:809
Ikraft
1996-07-16
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:514) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 16 juli 1996 och tills vidare årlig ränta med 5 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:809) om gällande räntesats för allemanssparandet

Ikraftträder
1996-07-16

Ändring, SFS 1996:843

    Omfattning
    upph.