Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1996-09-19
Ändring införd
SFS 1996:911 i lydelse enligt SFS 2021:982
Ikraft
1996-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

1 §  För ansökan enligt 4 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer som görs hos Bolagsverket ska en avgift betalas med 1 000 kronor.

[S2]Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2021:982).

Ändringar

Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

    Ikraftträder
    1996-11-01

Förordning (2004:374) om ändring i förordningen (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2021:982) om ändring i förordningen (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2021-12-01