Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1996-09-19
Ändring införd
SFS 1996:911 i lydelse enligt SFS 2004:374
Ikraft
1996-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För ansökan enligt 4 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer som görs hos Bolagsverket skall avgift betalas med 625 kronor.
Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2004:374).

Ändringar

Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Ikraftträder
1996-11-01

Förordning (2004:374) om ändring i förordningen (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-07-01