Förordning (1996:999) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
SFS 1996:999
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
19961,0478
19971,0333

Ändringar

Förordning (1996:999) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel

Ikraftträder
1996-01-01