Upphävd författning

Förordning (1992:1592) om uppräkningsfaktorer

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1592 i lydelse enligt SFS 1996:740
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksrevisionsverket skall varje år senast den 20 december fastställa uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. Förordning (1996:740).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1592) om uppräkningsfaktorer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993. Riksrevisionsverket skall senast den 5 januari 1993 faställa uppräkningsfaktorer för åren 1992 och 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150, Bet. 1991/92:FiU29
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1996:740) om ändring i förordningen (1992:1592) om uppräkningsfaktorer

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1996-08-01

Ändring, SFS 1996:999

  Omfattning
  upph.