Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1997-12-11
Ändring införd
SFS 1997:1144 i lydelse enligt SFS 2007:407
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. I den omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen. Lag (2007:407).

2 § Har upphävts genom lag (2007:407).

Ändringar

Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

    Förarbeten
    Rskr. 1997/98:77, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:BoU1
    Ikraftträder
    1998-01-01

Lag (2002:40) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Förarbeten
Rskr. 2001/02:138, Prop. 2001/02:7, Bet. 2001/02:KU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2005:1165) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Förarbeten
Rskr. 2005/06:107, Prop. 2005/06:41, Bet. 2005/06:MjU2
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:382) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Förarbeten
Rskr. 2005/06:255, Prop. 2005/06:193, Bet. 2005/06:KU38
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:407) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01