Förordning (1997:294) om elberedskap

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
SFS 1997:294 i lydelse enligt SFS 2012:446
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  Affärsverket svenska kraftnät ska vara elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288). Förordning (2012:446).

Beredskapsåtgärder

2 §  Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om beredskapsåtgärder enligt 3 § elberedskapslagen (1997:288). Förordning (2012:446).

Risk- och sårbarhetsanalyser

3 §  Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser enligt 4 § första stycket 2 elberedskapslagen (1997:288).

[S2]Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från föreskrifterna i 4 § första stycket 2 elberedskapslagen. Förordning (2012:446).

4 §  Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter till elberedskapsmyndigheten enligt 4 § första stycket 3 elberedskapslagen (1997:288).

[S2]Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från föreskrifterna i 4 § första stycket 3 elberedskapslagen. Förordning (2012:446).

Beslut om fysiska åtgärder

5 §  Innan elberedskapsmyndigheten beslutar om fysiska skyddsåtgärder enligt 5 § elberedskapslagen (1997:288) i verksamhet som omfattas av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska myndigheten höra Strålsäkerhetsmyndigheten. Förordning (2012:446).

Anmälningsskyldighet

6 §  Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. vilken typ av anläggningar och verksamheter som enligt 6 och 7 §§elberedskapslagen (1997:288) ska anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen, och
  2. vilka slag av verksamhetsförändringar som enligt 7 § elberedskapslagen ska anses vara av väsentlig betydelse. Förordning (2012:446).

7 §  En anmälan enligt 6 eller 7 § elberedskapslagen (1997:288) ska vara skriftlig, om inte elberedskapsmyndigheten beslutar annat.

[S2]Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en sådan anmälan ska innehålla. Förordning (2012:446).

Informationsskyldighet

8 §  Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för den som avses i 1 § andra stycket elberedskapslagen (1997:288) att lämna information till elberedskapsmyndigheten när det har uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Förordning (2012:446).

Ytterligare föreskrifter

9 §  Elberedskapsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av elberedskapslagen (1997:288) samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:446).

Ändringar

Förordning (1997:294) om elberedskap

Ikraftträder
1997-07-01

Förordning (2008:465) om ändring i förordningen (1997:294) om elberedskap

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2012:446) om ändring i förordningen (1997:294) om elberedskap

Omfattning
rubr. närmast före 3, 6 §§, nuvarande 3, 4, 5, 6 §§ betecknas 5, 6, 7, 9 §§; ändr. 1, 2 §§, de nya 5, 6, 7, 9 §§, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före 6 §; nya 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 3, 5, 8, 9 §§; omtryck
Ikraftträder
2012-07-01