Lag (1997:684) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1998

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1997-09-04
Ändring införd
SFS 1997:684
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns eller annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1998 minskas med 5,3 procent.

Ändringar

Lag (1997:684) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1998

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
    Ikraftträder
    1998-01-01