Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:982 i lydelse enligt SFS 2004:185
Ikraft
1998-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen får, för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa meddela föreskrifter om anmälan av andra misstänkta eller konstaterade allvarliga sjukdomar än sådana som skall anmälas enligt smittskyddslagen (2004:168).
Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter om anmälan. Föreskrifterna får inte innebära skyldighet att lämna ut uppgifter. Lag (2004:185).

Ändringar

Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

    Förarbeten
    Rskr. 1997/98:54, Prop. 1997/98:21, Bet. 1997/98:SoU9
    Ikraftträder
    1998-03-01

Lag (2004:185) om ändring i lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-07-01