Upphävd författning

Förordning (1998:110) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-03-12
Ändring införd
SFS 1998:110 i lydelse enligt SFS 2005:1107
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förordningen gäller sådana kylskåp och frysar som avses i 1 § lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar.

[S2]Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk1.

2 §  Statens energimyndighet skall ha tillsyn över att lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller denna förordning följs. Förordning (2005:1107).

3 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. att lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar inte skall tillämpas på vissa kylskåp och frysar,
 2. den högsta tillåtna elförbrukning som skall gälla för olika slag av kylskåp och frysar när de släpps ut på marknaden,
 3. vilka metoder som skall användas för att bestämma deras elförbrukning,
 4. CE-märkning enligt 5 § lagen om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar, och
 5. avgifter enligt 10 § lagen om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar. Förordning (2005:1107).

Ändringar

Förordning (1998:110) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

  CELEX-nr
  396L0057
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (2005:1107) om ändring i förordningen (1998:110) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2008:141

Omfattning
upph.