Upphävd författning

Förordning (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-10-22
Ändring införd
SFS 1998:1323 i lydelse enligt SFS 2010:1103
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Kungörelse (1971:550) om vattendomstol
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Umeå, Östersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs tingsrätter är miljödomstolar och har i denna egenskap följande domsområden.

[S2]Umeå tingsrätt

 • Norrbottens län,
 • den del av Västerbottens län som inte hör till Ångermanälvens avrinningsområde samt
 • den del av Västernorrlands län som är belägen norr och öster om vattendelaren mellan Gideälvs med flera vattendrags avrinningsområden och Ångermanälvens avrinningsområde.

[S3]Östersunds tingsrätt

 • de delar av Västerbottens och Västernorrlands län som inte tillhör Umeå tingsrätts område samt
 • de delar av Jämtlands, Dalarnas och Gävleborgs län som inte hör till Vänerns, Norrströms eller Dalälvens avrinningsområden.

[S4]Nacka tingsrätt

 • Stockholms län,
 • Uppsala län,
 • Gotlands län,
 • Västmanlands län,
 • de delar av Gävleborgs län som inte tillhör Östersunds tingsrätts område,
 • de delar av Jämtlands och Dalarnas län som inte tillhör Östersunds tingsrätts område och inte heller hör till Vänerns avrinningsområde,
 • Södermanlands län med undantag av den del som hör till Motalaströms avrinningsområde,
 • Örebro län med undantag av de delar som hör till Vänerns, Vätterns eller Motalaströms avrinningsområden samt
 • den del av Östergötlands län som är belägen norr om vattendelaren mellan Nyköpingsåns med flera vattendrags avrinningsområden och Motalaströms avrinningsområde.

[S5]Växjö tingsrätt

 • Kalmar län,
 • Blekinge län,
 • Skåne län,
 • de delar av Södermanlands och Östergötlands län som inte tillhör Nacka tingsrätts område,
 • de delar av Örebro och Västra Götalands län som hör till Vätterns och Motalaströms avrinningsområden,
 • Jönköpings län med undantag av de delar som hör till Fylleåns, Nissans, Ätrans och Vänerns avrinningsområden,
 • Kronobergs län med undantag av den del som hör till Fylleåns avrinningsområde samt
 • den del av Hallands län som är belägen söder om vattendelaren mellan Lagans avrinningsområde och Fylleåns med flera vattendrags avrinningsområden.

[S6]Vänersborgs tingsrätt

 • Värmlands län,
 • de delar av Jönköpings, Kronobergs och Hallands län som inte tillhör Växjö tingsrätts område,
 • Västra Götalands län med undantag av de delar som tillhör Växjö tingsrätts område samt
 • de delar av Jämtlands, Dalarnas och Örebro län som hör till Vänerns avrinningsområde. Förordning (2007:78).

2 § Har upphävts genom förordning (2010:1103).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2002:725) om ändring i förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-11-01

Förordning (2007:78) om ändring i förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.
 2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträdandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-04-01

Ändring, SFS 2010:984

Omfattning
upph.

Förordning (2010:1103) om ändring i förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar

Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01