Förordning (1998:1341) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Riksförsäkringsverket, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
SFS 1998:1341 i lydelse enligt SFS 2001:604
Ikraft
1998-11-24
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För beräkning av pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn för åren 1960-1998 enligt lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och för åren 1999 och 2000 enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension får de uppgifter som behövs för sådan beräkning lämnas ut från folkbokföringsdatabasen till Riksförsäkringsverket på medium för automatiserad behandling.
Socialförsäkringsregister får genom sambearbetning tillföras uppgifter från Statistiska centralbyrån om avlidna personer. Förordning (2001:604).

Ändringar

Förordning (1998:1341) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Riksförsäkringsverket, m.m.

Ikraftträder
1998-11-24

Förordning (1999:860) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1998:1341) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Riksförsäkringsverket, m.m., dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:604) om ändring i förordningen (1998:1341) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Riksförsäkringsverket, m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-10-01