Upphävd författning

Förordning (1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-04-02
Ändring införd
SFS 1998:156
Ikraft
1998-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar med stöd av 22 § socialförsäkrings- registerlagen (1997:934) Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister. Innan Datainspektionen meddelar sådana föreskrifter skall inspektionen samråda med Riksförsäkringsverket.

Ändringar

Förordning (1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister

Ikraftträder
1998-06-01

Förordning (2018:456) om upphävande av förordningen (1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister

Omfattning
upph.