Upphävd författning

Förordning (1998:1626) om faställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1999

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
SFS 1998:1626
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för bränslen till följande belopp för år 1999.

[S2]Tabellen är inte med. Hänvisning till den tryckta förordningen.

2 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 1999 utgör

  1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  2. 9,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi,
  3. 12,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  4. 15,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

[S2]För elektrisk kraft som under tiden den 1 november - den 31 mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

  1. 11,8 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling, och
  2. 15,1 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1626) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1999

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1447) om upphävande av förordningen (1998:1626) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1999

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.
Omfattning
upph.