Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1819) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1819
Ikraft
1999-01-22
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1401) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 1 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,1 procent.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1819) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Ikraftträder
1999-01-22

Riksgäldskontorets föreskrifter (1999:17) om upphävande av föreskrifterna (1998:1819) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Omfattning
upph.