Upphävd författning

Förordning (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1998-05-28
Ändring införd
SFS 1998:413 i lydelse enligt SFS 2006:784
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om Skatteverket, med stöd av 2 § andra stycket lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. uppdrar åt Kronofogdemyndigheten att fatta beslut om att anta förslag om ackord, skall verket skyndsamt underrätta gäldenären om detta. Förordning (2006:784).

2 §  Skatteverket skall meddela de föreskrifter som behövs för en följdriktig och över landet enhetlig tillämpning av bestämmelsen i 2 § andra stycket lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. och de föreskrifter i övrigt som behövs för verkställigheten av den lagen. Förordning (2003:995).

Ändringar

Förordning (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2003:995) om ändring i förordningen (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:784) om ändring i förordningen (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2007:789

Omfattning
upph.