Lag (1998:775) om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:775 i lydelse enligt SFS 1998:1740
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen får Stiftelsen Norrlandsfonden fatta beslut som innebär myndighetsutövning i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån och lokaliseringslån som beslutats enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (1998:1740).

Ändringar

Lag (1998:775) om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån

Förarbeten
Rskr. 1997/98:204, Prop. 1997/98:62, Bet. 1997/98:AU11
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1740) om ikraftträdande av lagen (1998:775) om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån och viss följdlagstiftning

Omfattning
ikrafttr.