Förordning (1999:1178) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2000

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-12-09
Ändring införd
SFS 1999:1178
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2000 enligt följande. Fördelningen av ålderspensions- avgifter enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall göras på så sätt att 9,0 procent förs till staten, 18,5 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Allmänna pensions- fonden. Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall göras på så sätt att 14,1 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och 85,9 procent förs till Allmänna pensionsfonden.

Ändringar

Förordning (1999:1178) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2000

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2000-01-01