Inaktuell version

Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Departement
Riksåklagaren
Utfärdad
1999-03-16
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2005:508
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med. Bilagorna ändrade genom SFS 2001:1189, 2002:729, 2003:28, 2003:128, 2003:250 och 2003:614. Bilaga 3 har upphävts genom SFS 2003:250. Bilaga 7 ändrad genom SFS 2005:2. Bilagorna 1, 8 och 16 senast ändrade genom SFS 2005:508. Ny bilaga 17 genom SFS 2005:508.
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § 2 och 3 st. rättegångsbalken följande.

1 §  Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande de brott som upptas i bilagorna till denna författning. Riksåklagarens föreskrifter (2002:729).

2 §  Ett föreläggande skall uppta ordningsbot med det belopp som anges i anslutning till respektive brott.

3 §  Om ordningsbot skall fastställas gemensamt för flera brott, skall den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brott.

4 §  De belopp som anges i bilagorna avser gärningar som kan betecknas som normalfall och som bör lagföras genom föreläggande av ordningsbot. Föreligger särskilda skäl skall ärendet överlämnas till åklagare. Riksåklagarens föreskrifter (2002:729).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Övergångsbestämmelse

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1999 utom såvitt avser 3 kap. 61 § i bilaga 1 och bilagorna 7-11 samt 19. Föreskrifterna i dessa delar träder i kraft den 1 juli 2000. Genom författningen upphävs Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott. Det upphävda beslutet skall dock gälla till och med den 30 april 2000 såvitt avser bestämmelsen i 83 § vägtrafikkungörelsen (1972:603).
Ikraftträder
1999-10-01

Riksåklagarens föreskrifter (1999:885) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Övergångsbestämmelse

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1999 utom såvitt avser brott mot 3 kap. 61 § trafikförordningen (1998:1276) i bilaga 1 och de brott som anges i bilagorna 7-11 samt 19.
  2. Föreskrifterna beträffande brott mot 3 kap. 61 § trafikförordningen (1998:1276) i bilaga 1 träder i kraft den 1 maj 2000. För de brott som anges i bilagorna 7-11 och 19 träder föreskrifterna i kraft den 1 juli 2000.
  3. Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott upphör att gälla den 1 oktober 1999. Det upphävda beslutet skall dock tillämpas till och med den 30 april 2000 såvitt avser bestämmelsen i 83 § vägtrafikkungörelsen (1972:603). Riksåklagarens föreskrifter (1999:885).
Omfattning
ändr. bil. 1, 2, 3, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
1999-12-01

Riksåklagarens föreskrifter (2000:741) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. 1, 4 §§, bil. 10, 16; ny bil. 22
Ikraftträder
2000-11-01

Riksåklagarens föreskrifter (2001:409) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 18
Ikraftträder
2001-07-01

Riksåklagarens föreskrifter (2001:1189) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:18) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil. 4, 13; ändr. bil. 2, 9; nya bil. 4.1, 4.2, 23
Ikraftträder
2002-01-01

Riksåklagarens föreskrifter (2002:729) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil.1 nr 88, bil. 4.2 nr 5; ändr. 1, 4 §§, bil. 1 nr 101, 102
Ikraftträder
2002-11-01

Riksåklagarens föreskrifter (2003:28) om ändring i riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil. 10; ny bil. 10
Ikraftträder
2003-02-13

Riksåklagarens föreskrifter (2003:128) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 14 nr 1, 2
Ikraftträder
2003-05-13

Riksåklagarens föreskrifter (2003:250) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil. 3; ändr. bil. 2
Ikraftträder
2003-06-10

Riksåklagarens föreskrifter (2003:614) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil. 2 nr 158; ändr. bil. 2 nr 350, bil. 5
Ikraftträder
2003-11-01

Riksåklagarens föreskrifter (2005:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 7
Ikraftträder
2005-02-01

Riksåklagarens föreskrifter (2005:508) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 112, bil. 8 nr 6, bil. 16 nr 5, 6, 7, 8; ny bil. 17
Ikraftträder
2005-07-01

Riksåklagarens föreskrifter (2005:651) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ny bil. 24
Ikraftträder
2005-09-15

Riksåklagarens föreskrifter (2006:337) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 4.1 nr 1, bil. 12
Ikraftträder
2006-06-01

Riksåklagarens föreskrifter (2006:947) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 96, bil. 4. 1 nr 1, bil. 10
Ikraftträder
2006-07-01

Riksåklagarens föreskrifter (2006:1137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil. 7, 8, 10; nuvarande nr 5, 6 i bil. 19 betecknas 6, 7; ändr. bil. 1, 2, 4.1, 4.2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; nya nr 5, 8 i bil. 19, bil. 7, 8, 10, 25
Ikraftträder
2006-10-01

Riksåklagarens föreskrifter (2006:1583) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 101, 102
Ikraftträder
2007-01-15

Riksåklagarens föreskrifter (2007:137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 11 nr 3, 4
Ikraftträder
2007-04-15

Riksåklagarens föreskrifter (2007:228) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 2, 24, 127
Ikraftträder
2007-06-01

Riksåklagarens föreskrifter (2007:345) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 7
Ikraftträder
2007-06-15

Riksåklagarens föreskrifter (2007:678) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 112, 113, bil. 2 nr 115
Ikraftträder
2007-08-01

Riksåklagarens föreskrifter (2009:903) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. nr 72, 108, 158, 208, 242, 263, 333 i bil.2, rubr. före nr 263, 267 i bil. 2; nuvarande nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 14, 15, 16, 17, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 267, 268, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 i bil. 2 betecknas nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 205, 207, 208, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357; ändr. nr 3, 4, 35, 47, 61, 62, 64, 70, 71, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 97, 98, 104, 105, 112, 114, 115, 138, 159, 171, 190, 191, 196, 204, 206, 209, 215, 216, 221, 234, 241, 243, 245, 246, 254, 256, 261, 274, 280, 284, 302, 327, 330, 342, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 i bil. 2, rubr. till bil. 2, ingressen till bil. 2, rubr. närmast före nr 267 i bil. 2; ny rubr. närmast före nr 43 i bil. 2
Ikraftträder
2009-07-20

Riksåklagarens föreskrifter (2009:932) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. mellanrubrik närmast före nr 267 i bil. 2
Ikraftträder
2009-10-01

Riksåklagarens föreskrifter (2009:1109) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil. 22; ändr. bil. 5
Ikraftträder
2009-12-01

Riksåklagarens föreskrifter (2010:114) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. nuvarande 21, 22, 23 i bil. 4.2, bil. 23; ändr. bil. 10
Ikraftträder
2010-03-31

Riksåklagarens föreskrifter (2011:778) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ny bil. 3
Ikraftträder
2011-07-10

Riksåklagarens föreskrifter (2011:949) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1, 2, 4.2, 5, 11; ny bil. 23
Ikraftträder
2011-09-01

Riksåklagarens föreskrifter (2012:262) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1, 7, 9, 10, 24, 25; ny bil. 13
Ikraftträder
2012-07-01

Riksåklagarens föreskrifter (2012:604) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 2, 11; ny bil. 22
Ikraftträder
2012-10-10

Riksåklagarens föreskrifter (2012:672) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2012-12-01

Riksåklagarens föreskrifter (2013:172) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 8
Ikraftträder
2013-05-01

Riksåklagarens föreskrifter (2015:534) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil. 24; ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-09-01

Riksåklagarens föreskrifter ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) (2015:631) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 4.1, 7, 10, 13, 14
Ikraftträder
2015-12-01

Riksåklagarens föreskrifter (2016:378) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. nr 8 i bil. 19; ändr. bil. 1, 2, 4.2
Ikraftträder
2016-05-16

Riksåklagarens föreskrifter (2016:1002) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1, 2, 16, 17 §§
Ikraftträder
2016-12-01

Riksåklagarens föreskrifter (2017:289) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 7
Ikraftträder
2017-05-16

Riksåklagarens föreskrifter (2018:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 1, 9
Ikraftträder
2018-02-01

Riksåklagarens föreskrifter (2018:520) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 7, 10
Ikraftträder
2018-05-28

Riksåklagarens föreskrifter (2018:1557) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
upph. bil. 20, 21; ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-10-01

Riksåklagarens föreskrifter (2019:622) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil. 2, 4.1, 4.2, 10, 16
Ikraftträder
2019-11-01