Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-04-08
Ändring införd
SFS 1999:185
Ikraft
1999-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till Amsterdamfördraget1 träder i kraft den 1 maj 1999. Amsterdamfördraget och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1999:4).

2 §  Följande lagar skall träda i kraft den 1 maj 1999, nämligen

  1. lagen (1998:215) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och
  2. lagen (1998:1452) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Ändringar

Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

Ikraftträder
1999-05-01