Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:454 i lydelse enligt SFS 2003:1006
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Tullverket får efter samråd med Skatteverket meddela föreskrifter om hur bokföring enligt 12 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg skall vara utformad.

[S2]Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 7-10 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Förordning (2003:1006).

2 §  Tullverket får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för den som har beviljats tillstånd enligt 7 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Ändringar

Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2003:1006) om ändring i förordningen (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01