Upphävd författning

Förordning (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-06-23
Ändring införd
SFS 1999:704 i lydelse enligt SFS 2010:991
Ikraft
1999-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol förordnas av Domarnämnden. Nämndens beslut om förordnande får inte överklagas. Förordning (2010:991).

  • MÖD 2007:44:Jäv ----- Vid handläggning av en ansökan om tillstånd till ett minikraftverk befanns ena partens ombud samtidigt inneha ett förordnande som sakkunnig ledamot vid samma miljödomstol. Motparterna anmälde jäv mot domstolens ledamöter vilket ogillades av domstolen. Enligt Miljööverdomstolen kan det förhållandet att en sakkunnig ledamot uppträder som ombud vid den domstol som han eller hon i första hand tillhör medföra tvivel om domstolens objektiva opartiskhet. Om den sakkunniga ledamoten tillåts vara ombud, bör ledamöterna vid den domstolen anses jäviga. Den lösning som rättegångsbalken föreskriver i motsvarande situation, när nämndemän uppträder som ombud, är att ombudet får avträda. Denna bestämmelse bör även tillämpas analogt när det gäller de sakkunniga ledamöterna i miljödomstolarna. Eftersom ombudet inte hade avvisats genom en analog tillämning av 12 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken så var rättens ledamöter förhindrade på grund av jäv att delta i handläggningen av målet. Invändningen om jäv bifölls.

Ändringar

Förordning (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol

Ikraftträder
1999-09-01

Förordning (2007:1090) om ändring i förordningen (1999:704) om förordnande av sakkunniga ledamöter i miljödomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:428) om ändring i förordningen (1999:704) om förordnande av sakkunniga ledamöter i miljödomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2010:991) om ändring i förordningen (1999:704) om förordnande av sakkunniga ledamöter i miljödomstol

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2011-05-02

Ändring, SFS 2013:391

Omfattning
upph.