Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-08-26
Ändring införd
SFS 1999:728 i lydelse enligt SFS 2003:1007
Ikraft
1999-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller avgifter till registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

[S2]2 Skatteverket får meddela föreskrifter om hur de uppgifter som behövs för att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter till registrerade trossamfund skall lämnas till verket. Förordning (2003:1007).

Ändringar

Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund

Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2003:1007) om ändring i förordningen (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01