Lag (1999:994) om underlag för fastighetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:994
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid beräkning av fastighetsskatt vid 2001 års taxering för värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall, i stället för det taxeringsvärde som avses i nämnda punkt, underlaget för skatten vara det närmast föregående beskattningsårets taxeringsvärde för värderingsenheten, om det är lägre. Gäller olika värden för skilda delar av ett beskattningsår skall jämförelsen göras utifrån det genomsnittliga taxeringsvärdet under beskattningsåret.

Ändringar

Lag (1999:994) om underlag för fastighetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Ikraftträder
2000-01-01