Förordning (2000:1036) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderpensionsavgifter under år 2001

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000:1036
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2001 enligt följande. Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall göras på så sätt att 10,1 procent förs till staten, 18,6 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första-Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall göras på så sätt att 14,1 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och 85,9 procent förs till Första-Fjärde AP-fonderna.

Ändringar

Förordning (2000:1036) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2001

Ikraftträder
2001-01-01