Förordning (2000:1125) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1125 i lydelse enligt SFS 2002:813
Ikraft
2001-01-01
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna reklamationsnämnden får pröva tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare i fråga om

2 §  Allmänna reklamationsnämnden skall inhämta synpunkter från Fastighetsmäklarnämnden i frågor om god fastighetsmäklarsed om detta är av betydelse för prövningen av tvisten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1125) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av år 2004.
  2. Tvister som anmälts till Allmänna reklamationsnämnden före utgången av år 2004 skall prövas enligt denna förordning. Förordning (2002:813).
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:813) om ändring i förordningen (2000:1125) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.