Upphävd författning

Förordning (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2000-05-31
Ändring införd
SFS 2000:388 i lydelse enligt SFS 2003:757
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Kustbevakningen skall samråda med den berörda polismyndigheten eller åklagaren innan den fattar beslut om samtycke till gränsöverskridande övervakning in i Sverige om det pågår en förundersökning i Sverige avseende den person som är föremål för övervakningen.

[S2]Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Kustbevakningen skall vidare samråda med Försvarsmakten innan den beslutar om samtycke till gränsöverskridande övervakning enligt 4 § första eller andra stycket eller gränsöverskridande förföljande enligt 5 § första stycket lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

[S3]När Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet tar emot en anmälan om gränsöverskridande övervakning enligt 4 § tredje stycket eller en begäran om gränsöverskridande förföljande enligt 5 § andra stycket samma lag, skall myndigheten genast underrätta Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

[S4]I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för tillträde till svenskt territorium. Förordning (2003:757).

2 §  Utländska tjänstemän som avses i 4-5 §§ lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete skall till en behörig svensk myndighet enligt 15 § nämnda lag redovisa vad de har gjort under uppdraget. De utländska tjänstemännen är skyldiga att på myndighetens begäran inställa sig personligen vid myndigheten.

Ändringar

Förordning (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete

Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1150) om ändring i förordningen (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:757) om ändring i förordningen (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-12-01

Ändring, SFS 2010:705

Omfattning
upph.