Upphävd författning

Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet O
Utfärdad
2000-02-10
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2004:4
Upphäver
Förordning (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  De tröskelvärden som anges i euro i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

eurokronor
200 000 400 000 600 000 750 0001 845 000 3 690 000 5 536 000 6 920 000
5 000 000 Förordning (2004:4).46 134 000

2 §  De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

sdrkronor
130 000 200 000 400 0001 421 000 2 186 000 4 372 000
5 000 00054 656 000

[S2]Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast för varu- eller tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. lagen om offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter. Förordning (2004:4).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000, då förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 april 2000.
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2001:871) om ändring i förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:4) om ändring i förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2004. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 15 februari 2004.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-02-15

Förordning (2005:1119) om ändring i förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:1100

Omfattning
upph.