Upphävd författning

Tillkännagivande (2000:684) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-07-27
Ändring införd
SFS 2000:684
Upphäver
Tillkännagivande (1999:767) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonventionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG- domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner, träder för Sveriges del i kraft den 1 januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse enligt 1996 års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde träder i kraft i förhållande till övriga konventionsstater när dessa har tillträtt nämnda tillträdeskonvention. För samtliga EU-stater, med undantag av Österrike, Finland och Sverige, har 1978, 1982 och 1989 års tillträdeskonventioner trätt i kraft.
Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska gemenskapernas tidning (EGT C 27, 26.1.1998, s. 1). Brysselkonventionens svenska, engelska och franska texter finns intagna som bilaga till lagen (1998:358) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Brysselkonventionen.
Följande stater har anslutit sig till konventionen om
Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till
Brysselkonventionen.
StatDag för konventionens ikraftträdande för statenReservationer och förklaringar
Danmark1998-12-01-
Finland1999-04-01-
Frankrike2000-08-01-
Grekland1999-10-01-
Irland1999-12-01-
Italien1999-06-01-
Luxemburg2000-05-01-
Nederländerna1998-12-01-
Portugal1999-10-01-
Spanien1999-04-01-
Sverige1999-01-01Sverige har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i konventionens protokoll.
Tyskland1999-01-01-
Österrike1998-12-01Österrike har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i konventionens protokoll.

Ändringar

Tillkännagivande (2000:684) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

Ändring, SFS 2000:1169

Omfattning
upph.