Lag (2001:1111) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1111
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 2001:1111 har iakttagits.
För år 2002 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 § skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå med 80 procent.

Ändringar

Lag (2001:1111) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:66, Prop. 2001/02:1
Ikraftträder
2002-01-01