Upphävd författning

Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-02-15
Ändring införd
SFS 2001:38 i lydelse enligt SFS 2007:1444
Ikraft
2001-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol får bedrivas vid följande domstolar:

Regeringsrätten

Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Jönköping

Länsrätten i Stockholms län

Länsrätten i Uppsala län

Länsrätten i Södermanlands län

Länsrätten i Gotlands län

Länsrätten i Västmanlands län

Länsrätten i Skåne län

Länsrätten i Hallands län

Länsrätten i Göteborg

Länsrätten i Värmlands län

Länsrätten i Gävleborgs län

Länsrätten i Jämtlands län

Länsrätten i Västerbottens län

Länsrätten i Norrbottens län

Länsrätten i Östergötlands län

Länsrätten i Jönköpings län

Länsrätten i Kronobergs län

Länsrätten i Kalmar län

Länsrätten i Blekinge län
Länsrätten i Örebro län Förordning (2007:1444).

2 §  Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för videokonferens skall, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som skall delta i en muntlig förhandling genom videokonferens.

[S2]Den domstol som låter en person delta i en muntlig förhandling genom videokonferens skall på lämpligt sätt förvissa sig om deltagarens identitet och om att reglerna för att delta i ett domstolsförfarande följs.

3 §  Domstolar vid vilka försöksverksamhet bedrivs skall lämna uppgifter om verksamheten till Domstolsverket enligt de föreskrifter som verket meddelar.

Ändringar

Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2003:67) om ändring i förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2006:37) om ändring i förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-15

Förordning (2007:30) om ändring i förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:1444) om ändring i förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-02-08

Förordning (2008:785) om upphävande av förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Omfattning
upph.