Lag (2001:525) med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
SFS 2001:525
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För år 2001 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 § skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå till endast åttio procent.

Ändringar

Lag (2001:525) med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001

Förarbeten
Rskr. 2000/01:255
Ikraftträder
2001-07-01