Upphävd författning

Tillkännagivande (2001:6) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-01-18
Ändring införd
SFS 2001:6
Upphäver
Tillkännagivande (2000:727) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.
 1. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska utlämningskonventionen (SÖ 1959:65 och 1967:46) är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Moldova, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
 2. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Malta (från den 18 februari 2001), Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ukraina och Ungern.
 3. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Malta (från den 18 februari 2001), Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
 4. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1968:15, 1977:88 och 1992:4) om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
 5. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
 6. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1979:4) rörande övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer, se 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.
 7. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.
 8. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1973:55) om brottmålsdoms internationella rättsverkningar, se 1 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
 9. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1976:21) om överförande av lagföring i brottmål, se 1 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott.
 10. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism är följande främmande stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen (från den 5 februari 2001), Schweiz, Slovakien, Slovenien (från den 1 mars 2001), Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
 11. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 dagtecknade konventionen (SÖ 1985:1) om överförande av dömda personer, se 13 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
 12. I fråga om det i Strasbourg den 18 december 1997 dagtecknade tillläggsprotokollet till 1983 års konvention om överförande av dömda personer, se 20 a § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
 13. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 dagtecknade konventionen (SÖ 1991:41) om bekämpande av illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen, se under 21 b § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilaga 1 till denna förordning.
 14. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 dagtecknade konventionen (SÖ 1996:19) om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, se under 21 c § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilaga 2 till denna förordning.

Ändringar

Tillkännagivande (2001:6) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete

Ändring, SFS 2001:860

Omfattning
upph.