Upphävd författning

Tillkännagivande (2001:716) av överenskommelser som avses i lagen (1957:688) om utlämning för brott

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-09-13
Ändring införd
SFS 2001:716
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (1957:668) om utlämning för brott avses de överenskommelser som anges nedan.
I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att framställningen avser ett politiskt brott:
  1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister (terroristbombningskonventionen).
I följande överenskommelser finns bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott:
  1. artikel 62.1 i konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet den 14 juni 1985.
I följande överenskommelser finns bestämmelser om att den som har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller vidareutlämnas till en annan stat utan att medgivande inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett:
  1. artikel 17.1(c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning mellan Sveriges regering och Kanadas regering.

Ändringar

Tillkännagivande (2001:716) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Ändring, SFS 2002:790

Omfattning
upph.