Förordning (2001:898) om särskilt distributionsstöd

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
SFS 2001:898 i lydelse enligt SFS 2005:887
Ikraft
2002-01-01
Tidsbegränsad
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om särskilt distributionsstöd som under åren 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006 kan lämnas till företag som ger ut dagstidningar.

[S2]Om inte annat sägs i denna förordning skall bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) tillämpas. Förordning (2005:887).

2 §  Stöd kan lämnas för utdelning av dagstidningar på lördagar i gles- och landsbygdsområden.

3 §  Presstödsnämnden bestämmer storleken på stödet efter vad som i det enskilda fallet är skäligt med hänsyn till kostnaden för distribution i området. Stödet får dock uppgå till högst 4 kr per distribuerat exemplar och får endast avse kostnader som överstiger 6 kr per distribuerat exemplar. Stöd får inte lämnas om tidningens sammanlagda kostnad för distribution under måndag-lördag understiger 16 kr per abonnent.

4 §  Presstödsnämnden betalar ut stödet årsvis i efterskott.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:898) om särskilt distributionsstöd

Förarbeten
Rskr. 2001/02:55, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:KU1
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:1378) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2001:898) om särskilt distributionsstöd, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005. Förordningen skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2005.
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2005:887) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2001:898) om särskilt distributionsstöd, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01