Lag (2002:1146) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-20
Ändring införd
SFS 2002:1146
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För 2003 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 § skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå med 80 procent.

Ändringar

Lag (2002:1146) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003

Förarbeten
Rskr. 2002/03:68, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:BoU1
Ikraftträder
2003-01-01