Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
2002-04-18
Ändring införd
SFS 2002:179 i lydelse enligt SFS 2003:739
Ikraft
2002-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting som beslutats av Skatteverket skall tillgodoföras kommunerna och landstingen genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:739).

Ändringar

Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2001/02:198, Prop. 2001/02:95, Bet. 2001/02:FiU26
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2003:739) om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01