Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
2002-04-18
Ändring införd
SFS 2002:179 i lydelse enligt SFS 2020:857
Ikraft
2002-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

1 §  Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner som beslutats av Skatteverket ska tillgodoräknas kommunerna och regionerna genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:857).

Ändringar

Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner

Förarbeten
Rskr. 2001/02:198, Prop. 2001/02:95, Bet. 2001/02:FiU26
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2003:739) om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2020:857) om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2020/21:26, Prop. 2019/20:197, Bet. 2020/21:SkU4
Omfattning
ändr., författningsrubr.
Ikraftträder
2020-12-01