Förordning (2002:265) om underrättelse till Integritetsskyddsmyndigheten om vissa domar och beslut

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2002-05-02
Ändring införd
SFS 2002:265 i lydelse enligt SFS 2020:1118
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd ska en kopia av domen sändas till Integritetsskyddsmyndigheten om prövningen gäller skadestånd enligt

2 §  När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1118).

3 §  När en allmän domstol har prövat en fråga om ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen (2018:1200) eller skadestånd enligt 28 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1118).

4 §  Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §. Förordning (2020:1118).

Ändringar

Förordning (2002:265) om underrättelse till Integritetsskyddsmyndigheten om vissa domar och beslut

Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2013:466) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Omfattning
ändr. 2 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2018:1285) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2020:1118) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2021-01-01