Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-05-02
Ändring införd
SFS 2002:265 i lydelse enligt SFS 2018:1285
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen om prövningen gäller skadestånd enligt

2 §  När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Datainspektionen. Förordning (2013:466).

3 §  När en allmän domstol har prövat en fråga om ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen (2018:1200) eller skadestånd enligt 28 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen. Förordning (2018:1285).

4 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §. Förordning (2013:466).

Ändringar

Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2013:466) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2018:1285) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2018-08-01