lagen.nu

Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-05-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:466
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd eller ansvar för brott enligt personuppgiftslagen (1998:204), skall en kopia av domen sändas till Datainspektionen.

2 § När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Datainspektionen. Förordning (2013:466).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:466

3 § När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd eller ansvar för brott enligt kameraövervakningslagen (2013:460) eller ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 37 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen.

När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga enligt kameraövervakningslagen, ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Datainspektionen.

När en länsstyrelse har prövat en fråga enligt kameraövervakningslagen, ska en kopia av beslutet sändas till Datainspektionen. Förordning (2013:466).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:466

4 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §. Förordning (2013:466).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:466

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:265

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:265

Förordning (2013:466) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;nya 3, 4 §§
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:466
Rubrik
Förordning (2013:466) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation