Upphävd författning

Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002:590
Ikraft
2002-08-01
Upphäver
Förordning (1998:77) om annonser vid offentlig upphandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna är inte med här.

1 §  Annonsering om upphandling enligt 1-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall göras med användning av standardformulären i bilagorna till denna förordning.

Bilaga 1. Anbudsinfordran/ansökan (2, 3 och 5 kap.)

Bilaga 2. Förhandsannons (2, 3 och 5 kap.)

Bilaga 3. Meddelande om tilldelning av kontrakt (2, 3 och 5 kap.)

Bilaga 4. Anbudsinfordran/ansökan inom försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 5. Förhandsannons utan anbudsinfordran inom försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 6. Förhandsannons med anbudsinfordran inom försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 7. Meddelande om tilldelning av kontrakt inom försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 8. Anbudsinfordran - kontrakt som skall tilldelas av en koncessionshavare (3 kap.)

Bilaga 9. Byggkoncession (3 kap.)

Bilaga 10. Formgivningstävling (5 kap.)

Bilaga 11. Resultat av formgivningstävling (5 kap.)
Bilaga 12. Kvalifikationssystem för försörjningssektorerna (4 kap.).

Ändringar

Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling

CELEX-nr
32001L0078
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2007:698) om upphävande av förordningen (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling

Omfattning
upph.