Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-02-14
Ändring införd
SFS 2002:61 i lydelse enligt SFS 2018:392
Ikraft
2002-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) får till ett land som inte ingår i Europeiska unionen eller är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över följande slag av personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsval enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar:

 1. uppgifter som finns på valsedlar, och
 2. valresultat med angivande av
  1. namn,
  2. folkbokföringsort,
  3. ålder,
  4. kön, och
  5. partibeteckning och valkrets för dem som har varit kandidater i allmänt val, eller
  6. beteckning på grupp, parti eller en liknande sammanslutning för dem som har varit kandidater i val till Sametinget. Förordning (2008:1277).

2 §  Sådana personuppgifter som anges i 1 § får även lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling.

2 a §  Personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling för tillhandahållande av dubblettröstkort enligt 5 kap. 10 § vallagen (2005:837). Förordning (2018:392).

3 §  Riksarkivet får, efter att ha hört Valmyndigheten, meddela föreskrifter om att personuppgifter som ska gallras enligt 2 kap.12 och 23 §§ lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2015:14).

Ändringar

Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2004:730) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-10-15

Förordning (2005:853) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:1277) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2015:14) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Omfattning
ny 3 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2018:392) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2018-07-01