Upphävd författning

Förordning (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-06-19
Ändring införd
SFS 2002:637 i lydelse enligt SFS 2010:1374
Ikraft
2002-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning för att uppnå specialistkompetens enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och som anordnas med statliga medel (SK-kurser). Förordning (2010:1374).

2 §  Läkare under vidareutbildning i Sverige med svensk legitimation är behöriga att efter ansökan antas till en SK-kurs, oavsett deras tjänstgöringsställe eller anställningsform vid tidpunkten för ansökan.

3 §  Inom läkares vidareutbildning tillhandahålls platser till SK-kurser av Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) till behöriga sökande.

4 §  Ansökan prövas av Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) som fördelar platserna till SK-kurserna.

5 §  Om antalet sökande till en kurs överstiger antalet platser skall företräde i första hand ges till läkare utan specialistkompetens och i andra hand till läkare med specialistkompetens som avser att specialisera sig ytterligare. Om det inte finns anledning till någon annan fördelning inom båda dessa grupper, skall sökande rangordnas efter längst tjänstgöringstid efter legitimationen.

Ändringar

Förordning (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

Ikraftträder
2002-09-01

Förordning (2010:1374) om ändring i förordningen (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:34) om upphävande av förordningen (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

Omfattning
upph.