Förordning (2002:701) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i hovrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-06-27
Ändring införd
SFS 2002:701
Ikraft
2002-09-01
Tidsbegränsad
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamheten enligt denna förordning avser handläggning av administrativa ärenden i hovrätt.

2 §  Försöksverksamhet skall bedrivas vid Göta hovrätt och Hovrätten för Västra Sverige.

[S2]Förordningen gäller i stället för 30 § första stycket1-7 och andra och tredje styckena förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion.

3 §  Presidenten avgör ensam sådana administrativa ärenden som avses i 30 § första stycket1-7 förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion.

4 §  Innan ärenden som avses i 30 § första stycket1-7 förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion avgörs skall presidenten höra kollegiet.

5 §  Presidenten får hänskjuta ärenden som avses i 30 § första stycket1-7 förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion till kollegiet.

Ändringar

Förordning (2002:701) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i hovrätt

Ikraftträder
2002-09-01