Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-31
Ändring införd
SFS 2002:780 i lydelse enligt SFS 2015:147
Ikraft
2002-11-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Formlerna är inte med här.
Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna balanstalet enligt 58 kap. 14 § socialförsäkringsbalken i enlighet med följande formel.
  1. Balanstalet, BT,
/Formeln är inte med här/
  1. Omsättningstiden, OT,
/Formeln är inte med här/
3.1 Intjänandeålder, IÅ,
/Formeln är inte med här/
3.2 Utbetalningsålder, UÅ,
/Formeln är inte med här/
  1. Pensionsskulden, S,
/Formeln är inte med här/ Förordning (2015:795).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 20 november 2002 och tillämpas första gången på balanstal som skall beräknas för år 2003.
Ikraftträder
2002-11-20

Förordning (2004:910) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1247) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009 men tillämpas för tid från och med den 25 november 2009.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2010:19) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:1718) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:147) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2015:795) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
upph. p 2; ändr.
Ikraftträder
2016-01-01