Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-31
Ändring införd
SFS 2002:780 i lydelse enligt SFS 2021:734
Ikraft
2002-11-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Övrigt
Formlerna är inte med här.

1 §  Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna balanstalet enligt 58 kap.14 §socialförsäkringsbalken i enlighet med den formel som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2021:734).

Bilaga

1 Balanstalet,BT
/Formeln är inte med här/
2 Omsättningstiden,OT
/Formeln är inte med här/
2.1 Intjänandeålder,IÅ
/Formeln är inte med här/
2.2 Utbetalningsålder,UÅ
/Formeln är inte med här/
3 Pensionsskulden,S
/Formeln är inte med här/ Förordning (2021:734).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 20 november 2002 och tillämpas första gången på balanstal som skall beräknas för år 2003.
Ikraftträder
2002-11-20

Förordning (2004:910) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1247) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009 men tillämpas för tid från och med den 25 november 2009.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2010:19) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:1718) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:147) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2015:795) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
upph. p 2; ändr.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2021:734) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

Omfattning
ändr. 2002:780
Ikraftträder
2021-09-01