Upphävd författning

Tillkännagivande (2002:789) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott i Danmark, Finland, Island och Norge

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2002-11-07
Ändring införd
SFS 2002:789
Upphäver
Tillkännagivande (2001:717) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpningen av följande bestämmelse i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge avses de överenskommelser som anges nedan.
I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att framställningen avser ett politiskt brott:
  1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister (terroristbombningskonventio-nen), och
  2. artikel 14 i Förenta nationernas konvention den 9 december 1999 om bekämpande av finansiering av terrorism.

Ändringar

Tillkännagivande (2002:789) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott i Danmark, Finland, Island och Norge

Tillkännagivande (2013:848) om tillkännagivandet (2002:789) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Omfattning
upph.