Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-11-28
Ändring införd
SFS 2002:916 i lydelse enligt SFS 2023:848
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 §  I ärenden om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen ska Mediemyndigheten ta ut följande avgifter:

  1. 3 000 kronor för ansökan om eller förnyelse av utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen,
  2. 2 000 kronor för ändring av databasens namn, ändring av den ort som informationen tillhandahålls från eller ändring av den tekniska beskrivningen av verksamheten, och
  3. 1 000 kronor för ändring av vem som bedriver verksamheten, är utgivare eller ställföreträdande utgivare. Förordning (2023:848).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2010:730) om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2015:620) om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:1928) om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2022:405) om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Myndigheten för press, radio och tv före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2023:848) om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2024-01-01