Upphävd författning

Lag (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
SFS 2003:1067 i lydelse enligt SFS 2018:1630
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-08
Bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken lämnas med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 97 kap.2 och 13 §§socialförsäkringsbalken ska studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd ingå med 80 procent. Lag (2017:531).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:72
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2010:1290) om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:531) om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2016/17:285, Prop. 2016/17:158, Bet. 2016/17:UbU20
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2017-07-02

Lag (2018:1630) om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före den 1 januari 2019.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:5, Prop. 2017/18:270, Bet. 2018/19:SfU7
Omfattning
upph.