Upphävd författning

Tillkännagivande (2003:1186) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003:1186
Ikraft
2003-12-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (1957:668) om utlämning för brott avses de överenskommelser som anges nedan.
I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att framställningen avser ett politiskt brott:
  1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister (terroristbombningskonventionen).
10 § andra stycket i dess lydelse enligt SFS 2001:612
I följande överenskommelser finns bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott:
  1. artikel 62.1 i konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet den 14 juni 1985.
I följande överenskommelser finns bestämmelser om att den som har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen utan att medgivande inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett:
  1. artikel 17.1 (c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning mellan Sveriges regering och Kanadas regering.

Ändringar

Tillkännagivande (2003:1186) om överenskommelse som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Ikraftträder
2003-12-30

Ändring, SFS 2004:39

Omfattning
upph.