lagen.nu

Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2003-04-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:450
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands. Högst tretusen personer anställda i Försvarsmakten får samtidigt tjänstgöra i väpnad tjänst utomlands i internationella militära insatser. Lag (2010:450).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:169

Officiell version (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Prop. 2002/03:26, bet. 2002/03:FöU2, rskr. 2002/03:141
Ikraft
2003-06-01
SFS-nummer
2003:169

Lag (2010:450) om ändring i lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Omfattning
ändr.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:450
Rubrik
Lag (2010:450) om ändring i lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation