Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2003-04-16
Ändring införd
SFS 2003:169 i lydelse enligt SFS 2010:450
Ikraft
2003-06-01
Upphäver
Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands. Högst tretusen personer anställda i Försvarsmakten får samtidigt tjänstgöra i väpnad tjänst utomlands i internationella militära insatser. Lag (2010:450).

Ändringar

Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Förarbeten
Rskr. 2002/03:141, Prop. 2002/03:26, Bet. 2002/03:FöU2
Ikraftträder
2003-06-01

Lag (2010:450) om ändring i lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01